Условия за ползване

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт - DOCTORA.BG/JOBS и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на DOCTORA.BG/JOBS ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. DOCTORA.BG/JOBS си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: http://doctora.bg/jobs/условия-за-ползване

Вие се съгласявате, че ще използвате DOCTORA.BG/JOBS съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на DOCTORA.BG/JOBS. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

Условия за ползване от търсещи работа

Условия за ползване от работодатели

 

Условия за ползване от търсещи работа

 

1.Регистрация

1.1. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да използвате DOCTORA.BG/JOBS. Посещавайки DOCTORA.BG/JOBS и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила. Вие разбирате и приемате, че ще използвате DOCTORA.BG/JOBS по начин, съобразен с всички нормативни изисквания. 

1.2. При регистрация DOCTORA.BG/JOBS изисква информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме. 

1.3. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и DOCTORA.BG/JOBS посредством имейл. Тази комуникация включва потвърждения при кандидатсване, информация за нови функции и услуги от "ЕНДО-МЕД" ООД, предложения за позиции, информация за новини и ново съдържание.

Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни. 

2.Употреба на съдържанието

DOCTORA.BG/JOBS ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели. 

2.1. Съдържанието в DOCTORA.BG/JOBS e собственост на DOCTORA.BG/JOBS и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма. 

2.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции.Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели. 

3. Кандидатстване

DOCTORA.BG/JOBS не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. Въпреки усилията на DOCTORA.BG/JOBS да гарантира достоверността на данните и работодателите, не във всички случаи това е възможно и съществува риск. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

4. CV-та 

DOCTORA.BG/JOBS дава възможност да създадете и/или съхранявате едно или повече CV-та в сайта. CV-то бихте могли да използвате за кандидатстване по обяви в DOCTORA.BG/JOBS, в други сайтове за работа или да го изпращате на посочени от вас e-mail адреси. 

4.1. DOCTORA.BG/JOBS не предоставя достъп на трети страни до CV-та в сайта. 

4.2. При предлагане на такава услуга в бъдеще това ще стане само с изричното съгласие на собствениците на CV-тата.

5. Услуги

DOCTORA.BG/JOBS си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

6. Прекратяване на потребителски акаунти

DOCTORA.BG/JOBS може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

6.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на DOCTORA.BG/JOBS или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

6.2. при заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас;

6.3. при технически причини;

6.4. при дълъг период на неизползване.

DOCTORA.BG/JOBS запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъпа до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина. 

7. Съхранение на информация в потребителските акаунти

Тази разпоредба засяга техническото съхранение на данни (за информация относно Политиката за защита на личните данни вижте: http://doctora.bg/jobs/лични-данни

С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:

7.1. технически причини

7.2. заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас

7.3. дълъг период на неизползване

8. Общи условия

8.1. DOCTORA.BG/JOBS прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. DOCTORA.BG/JOBS не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта. 

8.2. DOCTORA.BG/JOBS не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми. 

8.3. DOCTORA.BG/JOBS не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

 

Условия за ползване от работодатели

 

1.Регистрация

1.1. При регистрация DOCTORA.BG/JOBS изисква информация, която да ви идентифицира като юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. DOCTORA.BG/JOBS се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.

1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице. 

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

1.5. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и DOCTORA.BG/JOBS посредством имейл. Тази комуникация включва административни имейли, кандидатури, информация за нови функции и услуги от "ЕНДО-МЕД" ООД, информация за новини и ново съдържание.

2. Публикуване на информация

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции.

2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате DOCTORA.BG/JOBS в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа: а) препратки към Вашия сайт с цел да го рекламира; б) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; с) или каквото и да със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице. 

2.3. DOCTORA.BG/JOBS запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита за неприемливи. 

2.4. DOCTORA.BG/JOBS запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на юридическо лице; б) или ако юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности; в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

2.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, DOCTORA.BG/JOBS запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.6. DOCTORA.BG/JOBS се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.5. или когато за това има изрично съгласие.

2.7. DOCTORA.BG/JOBS запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

3. Употреба на съдържанието

3.1. Съдържанието в сайта e собственост на DOCTORA.BG/JOBS и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

3.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4. Услуги

DOCTORA.BG/JOBS си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

5. Прекратяване на корпоративни акаунти

DOCTORA.BG/JOBS може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

5.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на DOCTORA.BG/JOBS или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

5.2. при заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас;

5.3. при технически причини;

5.4. при дълъг период на неизползване.

DOCTORA.BG/JOBS запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина. 

6. Съхранение на информация в корпоративни акаунти

Тази точка засяга техническото съхранение на данни (за информация относно Политика за защита на личните данни вижте: http://doctora.bg/jobs/лични-данни

С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:

6.1. технически причини

6.2. заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас

6.3. дълъг период на неизползване

7. Free опции

free опциите са налични само за позиции в България и само в случаите, в които лицето за административен контакт се намира на територията на България и не е необходима международна комуникация за проверка на регистрацията и последваща поддръжка.

8. Общи условия

8.1. DOCTORA.BG/JOBS прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. DOCTORA.BG/JOBS не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

8.2. DOCTORA.BG/JOBS не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

8.3. DOCTORA.BG/JOBS не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Вие сте тук:Начало Условия